ติดต่อเรา

โรงเรียนดำเนินวิทยา เลขที่  2/2 หมู่ 6 ต.แพงพวย

อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130

โทรศัพท์  0-3274-5136  โทรสาร  0 3274-5144

Email  dvschool@hotmail.co.th

Facebook  โรงเรียนดำเนินวิทยา