ภาพถ่ายปีการศึกษา 2560

ต้อนรับคุณพ่อผู้บริหารคนใหม่

มิสซาขอพร เปิดปีการศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง

คุณครูช่วยทำความสะอาดโรงเรียน หลังเสร็จงานฉลองวัดนักบุญอันตน

พิธีไหว้ครู

นักเรียนรับการตรวจสุขภาพฟัน

แต่งตั้งสารวัตรนักเรียน

เลือกตั้งสภานักเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู่ – วันต้านภัยยาเสพติด

ลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

กิจกรรมกำจัดเหา

มิสซา ศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการ จากศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตรวจเพื่อขอรับเงินอุดหนุน(10 มิ.ย. 60)

รับการนิเทศจากศูนย์วิชาการ

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสืบสานภาษาไทย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันคล้ายวันเกิด คุณพ่ออัลฟองโซ สกล ปันฉาย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร้อยดวงใจเทิดไท้พระคุณแม่

กีฬาภายใน ครั้งที่ 35

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โครงการเรียนรู้กับครูชาวบ้าน

กิจกรรม English day

การประเมินความสามารถในการอ่าน (ภาษาไทย)

ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย