ภาพถ่ายปีการศึกษา 2559

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ประเทศจีน

พิธีเปิดปีการศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1

เชิดชูบุญคุณครู และนักบุญอันตนครูต้นแบบ

ยุงร้ายหายตัว

ตรวจสุขภาพฟัน

โครงการกำจัดเหา

ลูกเสือรับเกียรติบัตร

ครูกวีศรีสุนทร และวันต้านภัยยาเสพติด

นักเรียนรับทุนการศึกษาโรงไฟฟ้าราชบุรี

โครงการประกวดมารยาทไทย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน

ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

ต้อนรับท่านทูตจากประเทศคิวบา

สัปดาห์ห้องสมุด สืบสานภาษาไทย

วันอาเซียน

วันแม่แห่งชาติ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

กีฬาสี

การทวนสอบโครงการ CSR IN SCHOOL

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมเด็กไทยรักษ์วัฒนธรรมไทย

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2

กิจกรรมรวมพลังความภักดี

จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ

ร่วมกิจกรรมกับซูเปอร์จิ๋วแมกกาซีน

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน แห่งการสวรรคต

นักเรียนชั้น ป.4 – ป.5 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดอยุธยา

นักเรียนชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม

นักเรียนชั้ร ป.1 – ป.2 ไปทัศนศึกษาที่ฟาร์มจระเข้สามพราน

 นักเรียนชั้น ป.6เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

สัปดาห์พระคัมภีร์

กิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2560

เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-ป.5 

โครงการลับสมองประลองปัญญา

เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ มัธยม 1-3

EnglishDay